پروژه های انجام شده

– فاز ۱

– فاز ۲

– فاز ۳

پروژه های در دست احداث

– مجموعه فرهنگی،ورزشی

– مجتمع مسکونی

پروژه های آتی

مجتمع تجاری اداری شفق شرکت ساختمانی عمران تکلار، قصد احداث مجتمعی با کاربری تجاری- اداری در تقاطع خیابان دادمان و خیابان شفق را دارد.