untitled-1

این برج آخرین پروژه مسکونی شرکت ساختمانی عمران تکلار در مجتمع مسکونی هرمزان می باشد، که با رویکرد معماری سبز طراحی شده است ، این پروژه دارای دو قسمت غربي و شرقی می باشد

view11

شرکت ساختمانی عمران تکلار، پس از اجرا و تكميل ۱۹ برج مسكونی در مجموعه هرمزان و در ۳ فاز در جهت پاسخگویی به نیازهای ساکنین، احداث مجموعه ای فرهنگی ورزشی را در دستور کار قرار داد

s1

این پروژه در ضلع جنوبی برج نسترن و در تقاطع خیابان هرمزان و پیروزان واقع است.