معرفی شرکت

شرکت ساختمانی عمران تکلار در سال ۱۳۵۳ با ترکیب سهامداران خارجی و ایرانی و موضوع طرح و اجراء برجهای بلند مرتبه در محدوده شهرک قدس ( غرب ) تحت شماره ۱۹۹۶۰ در تهران تأسیس و ثبت گردیده است

ساختار سازمانی

چارت سازمانی شرکت ساختمانی عمران تکلار

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار

پیام مدیر عامل

عرصه صنعت ساختمان، نام شرکت عمران تکلار را به عنوان نماد کیفیت، اصالت و پیشگام در استفاده از تازه های تکنولوژی صنعت ساختمان می شناسد ، حفظ چنین نام و اعتباری بدون تلاش مستمر، تعهدپذیری و خلاقیت مداوم امکان پذیر نمی باشد.

جوایز و استانداردها

شرکت ساختمانی عمران تکلار علاوه بر جوایز کسب شده در سال های پیشین، در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ جوایز مهمی گردید.

تماس با ما

نشانی : تهران – شهرک (غرب ) – فاز دوم – خيابان هرمزان – جنب ورودی برجهای نگين و نسترن
تلفن : ۷۱ – ۸۸۰۹۳۸۶۹ (۲۱) ۹۸+
نمابر : ۸۸۰۹۸۳۶۲ (۲۱) ۹۸+