تاریخچه

شرکت ساختمانی عمران تکلار در سال ۱۳۵۳ با ترکیب سهامداران خارجی ( شرکت هلینیکی تکنیکی + پیتر پاپا دوپولوس ) و ایرانی ( بانک عمران سابق ملت فعلی ) و موضوع طرح و اجراء برجهای بلندمرتبه در محدوده شهرک قدس ( غرب ) تحت شماره ۱۹۹۶۰ در تهران تأسیس و ثبت گردیده است. این شرکت فعالیت خود را در قریب به ۱۱ هکتار زمین ( محدوده فعلی مجتمع هرمزان ) آغاز و با تلاش مدیران منتخب جایگاه کنونی را که حاکی از اعتبار و اعتماد جامعه و صنف انبوه سازان ساختمان میباشد کسب نموده است.

در حال حاضر شرکت ساختمانی عمران تکلار با چهل سال سابقه درخشان در امر ساخت و ساز و تکمیل ۱۲۷۱ واحد آپارتمان در ۱۹ برج مسکونی به این توفیق دست یافته است که انتظار و توقع مخاطبین خود را تاًمین نموده و با رعایت کیفیت قابل قبول در اجرای ساختمانها و پیش بینی فضاهای عمومی مطلوب و خودداری از امساک در اشغال زمین ، محیطی دل انگیز فراهم و با اتکا به پشتوانه تجربه در سطح جامعه ، خود را بعنوان یکی از خوش نامترین شرکتهای برج ساز مطرح نماید.

 چشم انداز آینده شرکت

١- تلاش در جهت احداث پروژه های ساختمانی در سطح کشوری ، منطقه و پایتخت از طریق شناسایی و جذب مشارکت شرکت ها و ارگان های سرمایه گذار توانمند و جذب سرمایه گذاریهای خارجی.
٢- جلب رضایت حداکثری ذی نفعان پروژه ها و تضمین موفقیت پروژه ها با تمرکز بر اهداف زمانی، مالی، کیفی و زیست محیطی.
٣- ایجاد و ارتقای دانش سازمانی از طریق بکارگیری آخرین تکنولوژیهای مهندسی، بسط صداقت و ارزشهای انسانی، گسترش نظم و انضباط و کار گروهی و آموزش پرسنل و بکارگیری روز افزون متخصصین.