برج زرین

این برج آخرین پروژه مسکونی شرکت ساختمانی عمران تکلار در مجتمع مسکونی هرمزان می باشد، که با رویکرد معماری سبز طراحی شده است ، این پروژه دارای دو  قسمت غربي و شرقی می باشد که قسمت غربی مربوط به پاركينگ های طبقاتي بوده كه عمليات اجرائي اسکلت بتنی آن به پایان رسیده است، بام اين قسمت همسطح خيابان مجاور بوده و روي آن فضاي سبز پيش بيني شده است.

قسمت شرقي مربوط به پاركينگ طبقاتي و برج زرین مي باشد كه هم اکنون در مرحله اجرای اسکلت فلزی وسفت کاری می باشد .

untitled-1

تصاویر:

tower21tower21-3IMG_7628IMG_7629photo_2016-10-18_15-58-4838-RF-South-Recovered40-RF-South-Night-Recovered95-12-24